Sommar

Sommarens kurser 2024

Sommarens kurser startar v.28 och håller på till v.31

Vår bassäng.
Många barn blir oroliga av höga röster, plask och skvätt av vatten. Vi har därför valt att lägga vår simskola på tider när det är lugnt och skönt i simhallen. Då är vi ensamma i anläggningen, omklädningsrummen och passagen genom de stora bassäng utrymmen som du passerar till den varma småbarnsbassängen.

Schema sommaren 2 ggr/veckan 2024

Tisdag (kursstart 9/7 – v.28 Schema A veckopass 1)

10:00 – 10:30 Mini Simskola

10:30 – 11:00 Mini Simskola

11:00 – 11:30 Plask & Lek Nivå 1

11:30 – 12:00 Plask & Lek Nivå 2

12:30 – 13:00 Simskola

13:00 – 13:30 Simskola Tekniksim

13:30 – 14:00 Simskola Tekniksim

14:00 – 14:30 Simskola Avancerad

Onsdag (kursstart 10/7 – v.28 Schema B veckopass 1)

10:00 – 10:30 Mini Simskola

10:30 – 11:00 Mini Simskola

11:00 – 11:30 Plask & Lek Nivå 1

11:30 – 12:00 Plask & Lek Nivå 2

12:30 – 13:00 Simskola

13:00 – 13:30 Simskola Tekniksim

13:30 – 14:00 Simskola Tekniksim

14:00 – 14:30 Simskola Avancerad

Torsdag (kursstart 9/7 – v.28 Schema A veckopass 2)

10:00 – 10:30 Mini Simskola

10:30 – 11:00 Mini Simskola

11:00 – 11:30 Plask & Lek Nivå 1

11:30 – 12:00 Plask & Lek Nivå 2

12:30 – 13:00 Simskola

13:00 – 13:30 Simskola Tekniksim

13:30 – 14:00 Simskola Tekniksim

14:00 – 14:30 Simskola Avancerad

Fredag (kursstart 10/7 – v.28 Schema B veckopass 2)

10:00 – 10:30 Mini Simskola

10:30 – 11:00 Mini Simskola

11:00 – 11:30 Plask & Lek Nivå 1

11:30 – 12:00 Plask & Lek Nivå 2

12:30 – 13:00 Simskola

13:00 – 13:30 Simskola Tekniksim

13:30 – 14:00 Simskola Tekniksim

14:00 – 14:30 Simskola Avancerad

Minisim Simskola (För minisim är rekommenderad ålder 2-4 år)Minisim för barn som har simmat under småbarnstiden och vill få ännu mer vattenvana. Eller för barn I småbarnsålder som lär sig tycka om vatten och vattenaktiviteter.

Vi övar på att vända och rotera och att ligga i vågrätt läge på mage och rygg. Detta är en spännande kurs med lite utmaningar som att utöka barnets individuella simsträcka. Vi övar på att ta simmärket baddaren i slutet av kursen.

Kurs Plask & Lek Nivå 1 (Rekommenderad ålder är 2-6 år)Denna kurs kräver ingen tidigare erfarenhet. Med sång och lek tränar vi säkerhet och vattenvana genom balans och rörelseövningar. Vi tränar på att flyta på mage och rygg, andas, rotera från mage till rygg och att sparka sig fram i vattnet.

Målet är att barnet skall våga släppa taget och ge sig av själv. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hållas sig fast.

Vid slutet av kursen är barnen förberedda att ta alla Baddarens simmärken.

Här tränar vi I barnbassängen utan föräldrar I vattnet. Viktigaste målen är att bli vän med vattnet, våga doppa ansiktet/öronen och att känna sig trygg med lättare simtag. Vid slutet av kursen väljer vi ett simmärke tillsammans som barnen klarar av.

Plask & Lek Nivå 1 går man i tills man är redo för Plask & Lek Nivå 2.

Kurs Plask & Lek Nivå 2 (Rekommenderat ålder är 4-6 år)Denna kurs är en fortsättningskurs på Plask & Lek Nivå 1. Med både sång och lek tränar vi säkerhet och vattenvana genom balans och rörelseövningar. Vi tränar på att flyta på mage och rygg, andas, rotera från mage till rygg och att sparka sig fram i eller över vattnet.

Målet är att barnet skall våga släppa taget och ge sig av själv. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hålla sig fast.

Vid slutet av kursen är barnen förberedda att ta alla simmärken.

Här tränar vi I barnbassängen utan föräldrar I vattnet. Viktigaste målen är att bli vän med vattnet, våga doppa ansiktet/ öronen och att barnen känner sig trygga med självständiga tag I vattnet med lättare simtag! Vid slutet av kursen väljer vi ett simmärke tillsammans som barnen klarar av.

Plask & Lek Nivå 2 går man tills man är redo för nästa nivå: Simskolan.

Simskola – Start

Simskola – Start

(Från minst 5 år)

För att gå i simskolan behöver barnet vara minst 5 år och kunna glida ett par meter med ansiktet i vattnet och klara att flyta på rygg själv. Vi övar armtag och bensparkar, samt andningsteknik så vi kan utöka vår simsträcka.

Vattenvana är vägen till simkunnighet så vi leker en hel del för att öka tryggheten i vattnet. Vi prövar även på självräddningsteknik. Genom leken skapar vi lust och motivation för simkunnighet. Vi tar hänsyn till varje barns individuella utveckling och motorik. Barnen ska kunna vara själva, utan förälder, i stora bassängen.

Målet är att barnet ska kunna simma minst 5 meter själv utan flytmedel och ha en trygg vattenvana och rätt andningsteknik. För vidare utveckling finns Simskola tekniksim, för barn från 6 år.

Simskola Tekniksim

Simskola – Tekniksim

(Från 6 år till 9 år)

Detta är nästa steg från Simskola. Barnet ska kunna ta några simtag själv utan flythjälpmedel, 10 meter. Det är vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder kursen. Vi går helt in på tekniken med arm- och bentag. Vi prövar bröstsim, ryggsim och crawl med en något förenklad teknik. Undervisningen anpassas i största mån efter förutsättningarna i gruppen samt det enskilda barnets förmåga.

Förkunskaper:

Barnen skall ha en bra vattenvana och våga hoppa från kanten självständigt, våga doppa huvudet och kunna ”simma” omkring i bassängen med flythjälpmedel.

Mål: Att utveckla och ge grunden för tekniken inom bröstsim, ryggsim och crawl, samt klara av att simma på djupt vatten och minst 10 meter utan att sätta ner fötterna.

Simskola Avancerad

Simskola – Avancerad

(Från 4 år till 12 år)

Detta är nästa steg från Simskola – Tekniksim. Barnet ska kunna simma 10-15 m utan flythjälpmedel. Du fortsätter från den tidigare nivån och målet är att klara av simtesten i åk 3.

Förkunskaper:

Barnen skall ha en bra vattenvana och våga hoppa från kanten självständigt, våga doppa huvudet och kunna ”simma” omkring i bassängen med flythjälpmedel, simma 25 m utan flythjälpmedel.

Mål: Att utveckla och ge grunden för tekniken inom bröstsim, ryggsim och crawl, samt klara av att simma på djupt vatten och minst 25 meter utan att sätta ner fötterna. Barnen ska kunna klara av simtesten I åk. 3.


Bokning