Vi har simgaranti

På Barnenssimskola.com har vi simgaranti. Det innebär att om ditt barn inte kan simma minst 10 meter utan flythjälp efter fullföljd kurs så bjuder vi på fler lektioner. (Förutsatt att ditt barn går en kurs som har ett kursmål att barnet skall simma 10 meter.)

Simgarantin gäller barn som är minst 5 år fyllda och vid köp av 8 lektioner (en kurs) som alla fullföljts under en termin.*

* För att simgarantin ska gälla måste vi kunna undervisa utan större hinder. Exempelvis kan funktionsnedsättningar, trauman, vägran och höga koncentrationssvårigheter vara ett hinder för inlärning där simgaranti inte kan ges. Oavsett strävar vi alltid efter minst 10 meter och anpassar undervisningen för att eleven ska känna sig trygg och säker i vattnet.